Contact

Schenk Palety Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 58a (wjazd od ul. Obwodowej – DK nr 27)
PL- 66008 Świdnica (k. Zielonej Góry)
Adres do korespondencji: ul. Malczewskiego 41, PL-65140 Zielona Góra
T (0048) (0) 602 312 416
F (0048) (0) 68 323 24 37
E